Rekisteri- ja tietosuojaseloste

ESF Entertainment Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 20.9.2019.

1. Yleistä

ESF Entertainment Oy (aputoiminimi ESF Esitystekniikka) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saatte asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteessa info@esf.fi.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista.

2. Rekisterinpitäjä

 • Nimi: ESF Entertainment Oy
 • Osoite: Rajatie 4 B 22 / 01230 VANTAA
 • Sähköposti: info@esf.fi
 • Y-tunnus: 2370825-5

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme edustajien tietoja.

4. Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme seuraavia asiakkaidemme tai potentiaalisten asiakkaidemme edustajia koskevia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. palveluidemme käyttö), selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio ja verkkosivu, jolta siirryit verkkosivuillemme) sekä selaimellesi lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista teknologioista alla kohdassa 12).

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään (esim. palveluiden rekisteröinnit, yhteydenottopyynnöt sekä chat-keskustelut verkkosivujemme kautta ja vastaanottamamme sähköpostit).

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on tapauksesta riippuen alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme ja asiakkaidemme osalta sopimussuhde yritykseemme. Lähetämme sinulle myös sähköisiä suoramarkkinointiviestejä suostumuksellasi.

Jos olet jo asiakkaamme: henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on olemassa olevien asiakkaidemme osalta erityisesti asiakassuhteiden hoitaminen, tietojärjestelmien käyttö ja ylläpito. Henkilötietojasi käsitellään lisäksi tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä ja suoramarkkinointia varten.

Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis toimittaa palveluita ja palvella sinua paremmin. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia. Käsittelyn perusteena on tällöin sopimussuhde tai suostumus.

Jos olet potentiaalinen asiakkaamme: potentiaalisia asiakkaitamme koskevien henkilötietojen käyttötarkoituksena on palveluitamme ja tuotteitamme koskeva suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, eli normaalit markkinointitoimenpiteet kuten markkinointiviestien lähettäminen sähköpostitse.

Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen. Käsittelyn perusteena on tällöin oikeutettu etumme. Toteutamme myös henkilötietojesi profilointia markkinoinnin kohdentamiseksi, tehostamiseksi sekä markkinointimme laadun parantamiseksi. Profiloinnin avulla pystymme kohdentamaan sinulle paremmin kiinnostuksen kohteitasi ja tarpeitasi vastaavaa mainontaa esimerkiksi aikaisempien yhteydenottojen perusteella. Profiloinnista on lisätietoja alla kohdassa 10.

Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietoja myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneillemme sähköpostimarkkinointiin, toiminnanohjausjärjestelmään ja sivustomme kautta tuleviin yhteydenottopyyntöihin. Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietoja vain lukuumme suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

8. Henkilötietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.
 • Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin toimit tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että et ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltasi tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä.
 • Henkilötietosi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos se on tarpeellista tietojärjestelmien toimivuuden kannalta sekä jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • Saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
 • Saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • Vaatia henkilötietojesi poistamista
 • Peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme
 • Saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • Vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos peruutat suostumuksesi, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen.

Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, ettemme voi lähettää sinulle enää suoramarkkinointia.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Salaamme yrityksemme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

12. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

Eväste on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan.

Nykyaikaiset verkkosivustot käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen. Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

Käytämme verkkosivuillamme Google Analyticsiä sen analysoimiseksi, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Google Analytics on Google Inc.:in (”Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu, joka toimii käyttämällä evästeitä. Sivustomme yhteydenottolomakkeet ovat myös suojattu automatisoidulta roskapostitukselta Googlen reCAPTCHA -tekniikalla, joka hyödyntää evästeitä. Huomioithan, että Googlen sijoittamiin evästeisiin sovelletaan Googlen ehtoja ja käytäntöjä, joista löytyy lisää tietoa osoitteessa google.com/policies/privacy/partners.

Tällä sivustolla on myös käytössä Tidio Live Chat -palvelun eväste, joka mahdollistaa sivujen chat-toiminnon. Käyttäjän suostumuksella chat-keskustelun yhteydessä voidaan myös tallentaa käyttäjän yhteystietoja sekä arkistoida keskustelu asiakassuhteen ajaksi asiakaspalvelutarkoituksia varten.

Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksilla tai lisäosilla. Huomioithan, että jos päätät estää evästeiden käytön, se voi vaikuttaa verkkosivuston ja sen lisätoimintojen toimivuuteen ja käytettävyyteen.

13. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt ja muut yhteydenotot tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Mikäli haluat peruuttaa suostumuksesi sähköposti- tai muuhun suoramarkkinointiin, onnistuu se poistumalla sähköpostilistalta uutiskirjeen tai muun sähköpostin mukana tulleen linkin kautta.